הקלטה ותמלול ישיבות ועדה מתבצעים לעיתים קרובות במליאות של ישיבות ועדת ערר, ועדות תכנון ובניה של רשויות מקומיות, ישיבות מועצה מקומית ועוד.

הקלטה ותמלול ישיבות מועצה וישיבות ועדה מספקת שקיפות חשובה כלפי הציבור ומאפשרת לגופים הציבוריים החשובים הללו לעמוד בהוראות ממשל תקין.

לכן הקלטה ותמלול של ישיבות אלה היא חשובה מאין כמותה ולמעשה יש לנהוג בה ברמה הגבוהה ביותר של דיוק ויסודיות, בשל החשיבות הגבוהה של הדברים הנאמרים בה עבור הציבור.

האם החוק מחייב הקלטה ותמלול ישיבות ועדה?

החוק מחייב לקיים סיכומי ישיבה של ועדות מקומיות, שיהיו נאמנים ומדויקים ככל הניתן, אבל המציאות לא תמיד מאפשרת. יתרה על כך, לפני מספר שנים גם הוגשה הצעת חוק כדי לחייב ועדות מקומיות, בדגש על ועדות תכנון ובניה, לקיים באופן קבוע הקלטה ותמלול של הישיבות.

מדובר על ישיבות רבות משתתפים, לעיתים ישיבות סוערות, בהן הדוברים נכנסים אחד לדברי השני, צועקים ומתבטאים ברגש – כאשר צורות אלה של התבטאות לעיתים קרובות מקשות על הבנת הדברים לדיוקם ועל תיעוד מסודר של הדברים.

משום כך, רק כאשר מבצעים הקלטה של ישיבות אלה על ידי בעל מקצוע מיומן, שיש לו את הציוד, הניסיון והיכולת לבצע הקלטות מסוג זה באיכות גבוהה ולאחר מכן מעבירים את ההקלטה לתמלול מקצועי ואמין, אפשר לקבל "סיכום ישיבה" נאמן למקור, אמין ויסודי.

מועצות מקומיות אשר מקפידות להשתמש בשירותי הקלטה ותמלול ישיבות ועדה, יכולות להציג בפני התושבים את התוכן המתומלל, להשתמש בתוכן המתומלל לצרכים משפטיים במקרים שונים ולכן מפיקות תועלת רבה מהשירות.

הקלטה ותמלול ישיבות ועדה

דגשים להקלטה ותמלול ישיבות ועדה

  • מקצועיות – הקלטה מקצועית על ידי טכנאי סאונד מנוסה.
  • ציוד מקצועי – שימוש בציוד הקלטה מקצועי ואיכותי, בהתאם לאופי הישיבה וצרכי הדוברים.
  • גיבוי ציוד – שימוש בציוד הקלטה נוסף לגיבוי למקרה הצורך.
  • מתמלל עם ניסיון – תמלול על ידי מתמלל מיומן ומנוסה.
  • פרוטוקול – יצירת פרוטוקול ישיבה מסודר, ברור ואמין, הכולל הבחנה ברורה בין דוברים שונים לצד דגשים נוספים, ציון מקומות בהם לא ניתן להבין את הדובר ולכן לא ניתן לתמלל את דבריו וכן הלאה.
  • פתרונות מגוונים – אפשרות להקלטה ותמלול של ישיבות לא סטנדרטיות, הנערכות בזום וסקייפ למשל, או באמצעי מדיה אחרים כמו סרטי וידאו.
  • טכנולוגיה מתקדמת – אפשרות לבצע ניקוי רעשי רקע במעבדת אודיו חדשנית לקבלת הקלטה איכותית לפני תמלול.


לסיכום, ניר סלע העוסק בתחום מעל ל- 25 שנה, מספק שירותי הקלטה ותמלול באורח שוטף גם שירותי הקלטה ותמלול מקצועיים למועצות מקומיות וגופי ציבור אחרים, המבקשים להקליט ולתמלל ישיבות ועדה וישיבות אחרות.

למידע נוסף, ייעוץ וקבלת הצעה – צרו קשר!

© כל הזכויות שמורות ל-ניר סלע - שירותי הקלטה ותמלול
דילוג לתוכן