האזנת סתר היא האזנה לא חוקית לשיחה ללא ידיעת והסכמת אף אחד מהצדדים המשתתפים בה ועפ”י חוק היא מהווה עבירה פלילית ודינה חמש שנות מאסר. מי שמשתמש בחומר שהושג בדרך זו צפוי לעונש דומה.

מה החוק אומר לגבי האזנות סתר?

חוק האזנת סתר, תשל”ט-1979, מתיר הקלטה של שיחה שבה המקליט הוא אחד הצדדים, או מורשה מטעמו או כאשר השיחה נעשתה ברשות הרבים.

כאשר המקליט הוא אחד הצדדים, זה איננו גובל בחוק וההקלטה קבילה בבית המשפט. קיימת נטייה לקבל כמעט כל ראיה אך לבחון את משקלה לגופה. 

ניתן להוסיף כי לפי הגדרת החוק המדויקת, נחשבת פעולה חוקית רק כאשר היא מתבצעת לצורך מניעת פשעים או להגנה על בטחון המדינה. כלומר,

החוק קובע כי רק גופים מורשים, כמו הרשות לניירות ערך, הרשות להגבלים עסקיים, או משטרת ישראל, רשאים לבצע האזנות בסתר כדי למנוע פשעים.

כדי לבצע האזנה בסתר באופן חוקי, גופים אלה נדרשים להציג בפני בית המשפט נימוקים משכנעים לקבלת היתר משפטי מידיו של שופט מחוזי.

החוק גם קובע, כי האזנות סתר לא חוקית (ללא אישור שופט), בין אם בוצעה על ידי רשות מוסמכת או על ידי אדם פרטי, היא עבירה פלילית שבצידה עד 5 שנות מאסר.

מלבד החובה לקבל היתר משפטי לביצוע האזנות בסתר, החוק אוסר על האזנה והקלטה של שיחות עם בעלי מקצוע החייבים בחסינות, כמו עורכי דין, פסיכולוגים, רופאים, עובדים סוציאליים, כמרים קתוליים בעת וידוי, שיחות עם חברי כנסת ועוד – אלא במקרים חריגים.

יחד עם זאת, חוק זה מתיר הקלטה של שיחות, אם המקליט הוא אחד הצדדים בשיחה, או מורשה מטעם אחד המשתתפים בשיחה, או כאשר השיחה נעשתה ברשות הרבים, כמו במקום ציבורי הומה אדם.

במקרים הנ”ל, ההקלטה לא נחשבת כהאזנת סתר, אלא הקלטת שיחה חוקית, שיכולה להיות גם ראיה קבילה בבית המשפט.

האזנת סתר

האם הקלטה של האזנת סתר חוקית וקבילה בבית המשפט?

כדי להבטיח הקלטה חוקית שתהיה קבילה בבית המשפט, חשוב להקפיד כי לא תתבצע עבירה במסגרת חוק האזנת סתר. יש להקפיד על הקלטה איכותית ואמינה, על מנת שזו תתומלל באופן מדויק ונאמן למקור. זה המקום לציין על חשיבות הקלטה רציפה בהתאם למה שמחייב החוק ולוודא כי לא נעשו בה שינויים, שיבושים, החסרים, סילופים ובקיצור, בישולים ועריכות.

אם ראיית השמיעה עברה את מבחן בית המשפט, היא קבילה לשימוש ולרוב תהווה ראייה משפטית חותכת שקשה מאוד יהיה להפריך אותה.

כאשר יש תיעוד שיחה שצולמה במצלמת וידאו ומי שצילם הוא אחד הצדדים שהינו צד לעניין, גם תיעוד שכזה מהווה ראיה משפטית ויעשה שימוש בתמליל שהוגש בצרוף החומר שתועד בוידאו.

על כן יש חשיבות רבה ומכרעת שהתמלול יבוצע ע”י מומחה כל זאת ועל מנת לקבל תמליל שיהיה מקצועי ויעמוד בתנאים שמציב בית המשפט

לסיכום, חוק האזנת סתר קובע כללים ברורים ונוקשים לגבי הקלטה חוקית של שיחות, בין אם הן נערכות בטלפון, או פנים אל פנים. כדי לעמוד בדרישות החוק, להימנע מביצוע עבירה ולהבטיח הקלטה קבילה בבית המשפט – חשוב לאחר ההקלטה לפנות לתמלול הקלטות אצל מתמלל מקצועי ומנוסה. 

למידע נוסף וייעוץ לפני הקלטה – צרו קשר!

© כל הזכויות שמורות ל-ניר סלע - שירותי הקלטה ותמלול
דילוג לתוכן