הקלטה ותמלול הינה עדות נאמנה על שופט/בורר בעניין הכרוך בחילוקי דעות.
רישום פרוטוקול הינו חובה משפטית גם בחברות, איגודים וכד' כל זאת לצורך הגברת הבקרה ושקיפות הדיון.
במקרים של קונפליקטים ניתן לפנות לפרוטוקול ההקלטה ולהקלטה עצמה והדברים בד"כ יתבהרו.

לא פעם אנו קוראים בעיתונות על התנהלויות משפטיות בגין זיופי פרוטוקולים, הדבר קורה כאשר בישיבה נאמר דבר אחד ובפרוטוקול נירשם דבר אחר.

כשהישיבה מתועדת בהקלטה אף אחד לא יוכל לבוא אח"כ בטענה שהדברים לא נאמרו מעולם.

© כל הזכויות שמורות ל-ניר סלע - שירותי הקלטה ותמלול
דילוג לתוכן