לבית משפט ישנן דרישות ועל התמליל המוגש לעמוד בדרישות הבאות כדי שייחשב לקביל.

התמליל חייב להיות מוגש בצרוף חוות דעת מקצועית המעידה על אותנטיות. כמו כן יפורטו בו שמות הדוברים המוקלטים בשיחה, תאריך ושעת ההקלטה, נערכה פגישה במקום כלשהו יצוין מקום הפגישה, כלומר חשוב לתת פירוט מקסימלי. לאחר קבלת התמליל אין לערוך בו כל שינוי ולשבש דבר.

בית המשפט כבר בהתרשמות ראשונית מצורת התמליל שהוגש וחוות הדעת שצורפה לו רואה מי עומד מאחורי תמלול ההקלטה עפ"י הפרטים הקטנים והחשובים אליהם התייחס המתמלל והמודפסים על גבי התמליל. כמובן שחשוב שגם תוכן התמליל ישקף נאמנה ובמדויק את הנאמר בהקלטה.

הגשת תמליל לבית המשפט אינה דבר של מה בכך. על כן רצוי להשתמש בבעל מקצוע מיומן שהינו מומחה בתחום, כי הרי אין עוררין על חשיבותו של תמליל מדויק בבימ"ש.

תמליל מקצועי שנעשה בו שימוש בבית משפט, בצרוף חוות דעת חתומה, מותירה רושם טוב יותר ומעניקה מהימנות לראיה המוגשת בבימ"ש.

© כל הזכויות שמורות ל-ניר סלע - שירותי הקלטה ותמלול
דילוג לתוכן